Działania badawcze w Puszczy Knyszyńskiej

Rozmowy w sprawach dotyczących dzikich zwierząt można toczyć na różne sposoby. Na początku lipca 2021 r. mieliśmy przyjemność poprowadzić szkolenie dla pracowników RDOŚ w Białymstoku z zakresu m.in. interwencji i badań dotyczących w głównej mierze nietoperzy.

Guano na strychu; przy odpowiednim podejściu – czysty zysk!

Cieszy nas otwartość i chęć komunikacji ze strony instytucji, które wiele wnoszą w działania ochronne dzikich zwierząt – serdecznie dziękujemy!

Owoce szkolenia – kilka wniosków, które nawet jeśli są oczywiste, to warte odświeżania:

 • kwestie związane z dzikimi zwierzętami zabłąkanymi w pobliże ludzi wymagają ciągłej komunikacji pomiędzy osobami/instytucjami zajmującymi się takimi przypadkami; odnawianie dyskusji w tym zakresie (formalne lubi nie) wnosi zawsze coś korzystnego.
 • sytuacje jasne i klarowne należą do rzadkości – praktyki są cały czas doskonalone, ale to wymaga przede wszystkim udziału osób zgłaszających przypadki zagubienia zwierząt na ich posesjach (terenach), a nie tylko ekspertów.
O nietoperzach i nie tylko
 • nierzadko spotykamy się z sytuacjami trudnymi, i wymagają one także udziału właścicieli/administratorów posesji (terenu); o tym jaki to udział najlepiej rozmawiać w kwestiach indywidualnych z ekspertami;
 • konieczne jest wzajemne zrozumienie sytuacji każdej (fachowcy, eksperci – właściciele posesji) ze stron;
Wielu ludzi z coraz większą chęcią poznaje nietoperze.

 • do tematu będziemy wracać, bo jest to kwestia która na stałe wpisana jest w życie społeczne;
 • Z wieści terenowych: od czasu spotkania już kilkakrotnie wymieniliśmy się wsparciem z pracownikami RDOŚ w Białymstoku, co przydaje się i ludziom, i zwierzętom.

  Samica mopka Barbastella barbastellus w trakcie badań.

  W czasie szkolenia omówiono także zeszłoroczne i bieżące badania nietoperzy w Puszczy Knyszyńskiej – szczegóły będą dostępne po dokładnym opracowaniu wyników.

  Posyłając dobre słowa – Lasonauci